Liên hệ

Cơ sở 1: Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế

Cơ sở 2: Lô 25, 26, 11b, Nguyễn Tất Thành,Tp Đà Nẵng

Số điện thoại: 036 677 0000 / 097 477 0000